Chúa là đấng RẮC RỐI DẠI DỘT và LẨM CẨM vô cùng

Chúa là đấng RẮC RỐI DẠI DỘT và LẨM CẨM vô cùng

Chúa là đấng RẮC RỐI DẠI DỘT và LẨM CẨM vô cùng

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
Tin tức | 1406 lượt xem
Chúa là đấng RẮC RỐI DẠI DỘT và LẨM CẨM vô cùng