Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa Đấng cứu nhân gian nhân loại nhờ ơn cứu rỗi

Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa Đấng cứu nhân gian nhân loại nhờ ơn cứu rỗi

Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa Đấng cứu nhân gian nhân loại nhờ ơn cứu rỗi

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 30/6: KẾT THÚC THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU | ✠ NGÀY 30/6: THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN - LINH MỤC (1764-1838) 

Việt Nam
Cảm tạ
MÙA VỌNG (TRƯỚC NOEL) | 5456 lượt xem
Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa Đấng cứu nhân gian nhân loại nhờ ơn cứu rỗi

Bài hát: Trông chờ Chúa đến

 

ĐK. Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa Đấng cứu nhân gian nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa chính Chúa Ngôi Hai trần gian ngóng trông đêm ngày.

 

1. Con cô đơn bơ vơ đi trong gió sương lầm than. Tâm tư bao hoang mang con xin thiết tha nài van. Chúa thương đời con thiếu vui đầy cay đắng. Dẫn đưa về nơi nghỉ ngơi trong an bình.

 

2. Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp. Van xin Chúa thương thứ tha tội lỗi con. Con xin sẵn sàng bước theo đường lối Chúa. Chúa dẫn đưa con sướng vui tràn tâm hồn.