Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối...

Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối...

Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối...

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 30/6: KẾT THÚC THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU | ✠ NGÀY 30/6: THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN - LINH MỤC (1764-1838) 

Việt Nam
Cảm tạ
CẦU NGUYỆN - TẠ ƠN | 22601 lượt xem
Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối...

Bài hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA

 

1/ Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

 

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

 

2/ Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng, chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban.

 

3/ Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thấm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn Trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.