VÌ DANH CHÚA

VÌ DANH CHÚA

VÌ DANH CHÚA

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.(Không cử hành lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ.) 

Việt Nam
Cảm tạ
BÀI HÁT CẦU HỒN | 3780 lượt xem
Vì danh Chúa nhân từ chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơ

Bài hát: VÌ DANH CHÚA

 

ÐK: Vì danh Chúa nhân từ chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.

 

1. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong máng lừa đêm thâu giá băng. Vì Chúa đội mão gai trên đầu chịu đánh đòn tan nát tấm thân.

 

2. Vì Máu cực thánh Chúa tuôn tràn tha thứ tội khiên cho thế nhân. Vì Chúa chịu chết bao khổ hình chịu lưỡi đòng thâu qua trái tim.

 

3. Vì Chúa đã sống lại khải hoàn cùng lên trời ngự bên Chúa Cha. Vì Chúa dùng bánh thơm rượu lành ban phúc trường sinh cho thế gian.