Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh...

Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh...

Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh...

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
HÁT VỀ ĐỨC MẸ MARIA | 6377 lượt xem
Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh...

Bài hát: TUNG HÔ NỮ VƯƠNG


ĐK: Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh! Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi. An bình sáng tươi! Lời hoan hỉ còn vang khắp muôn đời. 


1. Nơi huy hoàng thiều quang các Thánh thần ca hát. Hòa kính Nữ Vương chín tầng lưu luyến. Cao ngự tòa cực sang xuống phúc lành lai láng. Hùng vĩ sắc hương lẫy lừng uy quyền. 


2. Xưa bởi nghành Je-se thắm nở mầu xinh tốt. Lưu tiếng vẻ vang chúc Mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỉ hoan xướng kính Mẹ không ngớt. Trông đến chúng dân hãy còn lưu đày.