THỨ BỐN NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

THỨ BỐN NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

THỨ BỐN NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 30/6: KẾT THÚC THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU | ✠ NGÀY 30/6: THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN - LINH MỤC (1764-1838) 

Việt Nam
Cảm tạ
NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ | 5782 lượt xem
THỨ BỐN NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

 

THỨ BỐN THÌ NGẮM: Khi Đức Mẹ theo Con khi đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvariô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng; Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu liên. Amen.

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.