Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân...

Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân...

Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân...

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 04/03: THÁNH CASIMIR (CA-XI-MIA) (1458 - 1484) 

Việt Nam
Cảm tạ
CHẦU THÁNH THỂ | 9253 lượt xem
Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân...

Bài hát: THỜ LẠY CHÚA


ĐK: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.


PK1: Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la, con chưa thỏa mãn tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá. Mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.


PK2: Rồi trải bao lâu Cha, vẫn không quên lời đã phán, rằng ai mắc gian nan, tìm yên Cha ban, thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơn túng bấn, cầu mong cha đỡ đần, Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.