St 1:27-31a: THIÊN CHÚA SÁNG TẠO

St 1:27-31a: THIÊN CHÚA SÁNG TẠO

St 1:27-31a: THIÊN CHÚA SÁNG TẠO

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 04/03: THÁNH CASIMIR (CA-XI-MIA) (1458 - 1484) 

Việt Nam
Cảm tạ
LỜI CHÚA TRONG 1 SỐ DỊP | 6636 lượt xem
St 1:27-31a: THIÊN CHÚA SÁNG TẠO

 

Bài trích sách Sáng Thế (St 1:27-31a). 


"Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực." Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra thật tốt đẹp!"

Đó là Lời Chúa!
Thưa: Tạ ơ​n Chúa