Ôi Trái Tim vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến...

Ôi Trái Tim vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến...

Ôi Trái Tim vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến...

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
HÁT VỀ ĐỨC MẸ MARIA | 6136 lượt xem
Ôi Trái Tim vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến...

Bài hát: ÔI TRÁI TIM VẸN TUYỀN

 

ĐK: Ôi Trái Tim vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim Mẹ lành cực khoan, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim quá yêu nhân trần.


1. Mẹ như sao sáng chiếu trong khắp trời, tòa cao chói lói bên Chúa Ba Ngôi. Ôi Trái Tim Mẹ chứa chan hồng ân, thương giúp đoàn con khốn thế trần.

 

2. Lòng Mẹ đau đớn xót xa trăm đường. Vòng gai thấu suốt  in bao vết thương. Con quyết tâm đền những nỗi bạc vong. Tin kính cậy trông yêu mến hết lòng.