Ôi thế gian lưu đày đắng cay, con đắm mê xa lạc bấy nay. Maria xin dắt tay con về với Chúa trong tìn

Ôi thế gian lưu đày đắng cay, con đắm mê xa lạc bấy nay. Maria xin dắt tay con về với Chúa trong tìn

Ôi thế gian lưu đày đắng cay, con đắm mê xa lạc bấy nay. Maria xin dắt tay con về với Chúa trong tìn

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 30/6: KẾT THÚC THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU | ✠ NGÀY 30/6: THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN - LINH MỤC (1764-1838) 

Việt Nam
Cảm tạ
CHẦU THÁNH THỂ | 6380 lượt xem
Ôi thế gian lưu đày đắng cay, con đắm mê xa lạc bấy nay. Maria xin dắt tay con về với Chúa trong tìn

 

Bài hát: QUA MẸ ĐẾN THÁNH TÂM


Ôi thế gian lưu đày đắng cay, con đắm mê xa lạc bấy nay. Maria xin dắt tay con về với Chúa trong tình yêu thương. 


ĐK: Mẹ ơi đưa con về nơi ân ái, cậy tin yêu mến Thánh Tâm Cha nguồn vui, được luôn bên Cha và Mẹ mãi mãi, ngày đêm say yêu mến phút giây không rời.