No - ël về. Nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. No - ël về. Vạn ý thơ vang lên khắp trần ai.

No - ël về. Nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. No - ël về. Vạn ý thơ vang lên khắp trần ai.

No - ël về. Nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. No - ël về. Vạn ý thơ vang lên khắp trần ai.

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 30/6: KẾT THÚC THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU | ✠ NGÀY 30/6: THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN - LINH MỤC (1764-1838) 

Việt Nam
Cảm tạ
MÙA GIÁNG SINH | 3833 lượt xem
No - ël về. Nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. No - ël về. Vạn ý thơ vang lên khắp trần ai.

 

Bài hát: Noel về


1. No - ël về, No - ël về. Nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. No - ël về, No - ël về. Vạn ý thơ vang lên khắp trần ai. No - ël về, No - ël về, nguồn bình an dạt dào trên dương thế. Chúa giáng trần đem ơn lành. Niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ.


ĐK. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân. Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến  trong trần gian.


2. Đêm an bình, đêm hy vọng. Ngài tặng ban cho nhân thế niềm tin. Chúa giáng trần, ôi nhiệm mầu. Nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Qua bao đời, muôn con người hằng đợi trông nguồn tình yêu cứu thế. Nay con người đã thấy rồi, này Bé Thơ chính Chúa đã tặng ban.


3. Say ân tình, con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh. Cho con hiểu giữa cảnh đời. Dù đổi thay luôn son sắt niềm tin. Xin soi đường như sao lạ, dìu con đi về trời cao yêu dấu. Tri ân Ngài đã xuống trần, để dẫn con lên Quê Hương trường sinh.