NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.(Không cử hành lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ.) 

Việt Nam
Cảm tạ
BÀI HÁT CẦU HỒN | 2646 lượt xem
Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài.

Bài hát: NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

 

ĐK. Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài.

 

1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Ngài. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

 

2. Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang, nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.

 

3. Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời. Lòng Chúa đầy khoan dung hằng tha thứ ngàn lỗi lầm.

 

4. Này cõi lòng nhơ uế, tội ác che lấp tâm hồn. Cầu Chúa Trời khoan nhân, rửa cho tuyết trinh trắng ngần.