Mừng vui lên anh em vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này là ngày cứu rỗi

Mừng vui lên anh em vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này là ngày cứu rỗi

Mừng vui lên anh em vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này là ngày cứu rỗi

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
MÙA VỌNG (TRƯỚC NOEL) | 6253 lượt xem
Mừng vui lên anh em vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này là ngày cứu rỗi

Bài hát: Mừng vui lên


1. Mừng vui lên anh em vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này là ngày cứu rỗi. Ngày Chúa đến vinh quang Người chiếu sáng nhân gian, muôn muôn người được sống vui bình an. 


ĐK. Mừng vui lên anh em vì Chúa đến cứu đời. Chúa đến cứu đời ngày hồng ân thắm tươi. Mừng vui lên anh em vì Chúa đến cứu đời. Chúa đến cứu đời ngày tình thương sáng ngời. 

 

2. Mừng vui lên anh em Người bổ sức cho người. Mừng vui lên anh em này vầng hồng đang tới. Người cứu chữa mù què, người điếc lắng tai nghe, muôn dân nghèo được sống no thỏa thuê. 


3. Mừng vui lên anh em Người cứu thoát con người. Mừng vui lên anh em Người tận diệt tội lỗi. Người đến để minh oan, Người phá vỡ mưu toan, muôn muôn người được sống vui hợp hoan.