Mc 6:1-3: BỞI ĐÂU ÔNG TA ĐƯỢC NHƯ THẾ

Mc 6:1-3: BỞI ĐÂU ÔNG TA ĐƯỢC NHƯ THẾ

Mc 6:1-3: BỞI ĐÂU ÔNG TA ĐƯỢC NHƯ THẾ

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 04/03: THÁNH CASIMIR (CA-XI-MIA) (1458 - 1484) 

Việt Nam
Cảm tạ
LỜI CHÚA TRONG 1 SỐ DỊP | 6746 lượt xem
Mc 6:1-3: BỞI ĐÂU ÔNG TA ĐƯỢC NHƯ THẾ

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 6:1-3)


Khi ấy, Đức Giê-su đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.

Đó là Lời Chúa!
Thưa: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa