TỪ CHỐN TỐI TĂM

TỪ CHỐN TỐI TĂM

TỪ CHỐN TỐI TĂM

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.(Không cử hành lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ.) 

Việt Nam
Cảm tạ
BÀI HÁT CẦU HỒN | 3244 lượt xem
Maria mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tâm trông lên kêu

Bài hát: TỪ CHỐN TỐI TĂM

 

ĐK: Maria mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.

 

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn, Con Mẹ xưa giáng trần, chịu chết để xóa tội cho muôn dân.

 

2. Cam chịu bao thương đau, mong đền muôn lỗi lầm. Để Chúa dẫn đưa về nơi Thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương. Mau dủ thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau.