Lòng Cha muôn nỗi xót xa, vì con đã vô tình lãng quên Cha. Đền ơn hỡi con yêu dấu...

Lòng Cha muôn nỗi xót xa, vì con đã vô tình lãng quên Cha. Đền ơn hỡi con yêu dấu...

Lòng Cha muôn nỗi xót xa, vì con đã vô tình lãng quên Cha. Đền ơn hỡi con yêu dấu...

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 04/03: THÁNH CASIMIR (CA-XI-MIA) (1458 - 1484) 

Việt Nam
Cảm tạ
CHẦU THÁNH THỂ | 8384 lượt xem
Lòng Cha muôn nỗi xót xa, vì con đã vô tình lãng quên Cha. Đền ơn hỡi con yêu dấu...

 

Bài hát : ĐỀN TẠ THÁNH TÂM


Lòng Cha muôn nỗi xót xa, vì con đã vô tình lãng quên Cha. Đền ơn hỡi con yêu dấu, Thánh tâm Cha đang khóc lệ tuôn rơi. 


ĐK: Vâng con đây xin quyết một đời, con yêu Cha giây phút không rời, nguyện yêu Cha mến Cha vô tận, dâng hy sinh báo ơn Cha từ nhân.