LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (7/10)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (7/10)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (7/10)

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
CÁC NGÀY LỄ TRỌNG | 5953 lượt xem
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (7/10)


Chủ tế: Anh Chị em thân mến! Sốt sáng và trung thành lần chuỗi Mân Côi là cách tốt nhất để con cái bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Mẹ. Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:


1. “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, linh mục luôn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong cuộc đời, ngõ hầu các Ngài trao ban tình thương Chúa cho muôn người. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


2. Sứ Thần nói với Đức Maria: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trẻ đang gặp thử thách trong cuộc sống, luôn biết tin tường cậy trông vào Chúa là Đấng yêu thương và chăm sóc mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


3. Trong lần hiện ra với ba trẻ tại Fatima, Mẹ đã nhắn nhủ các con cái Mẹ siêng năng lần chuỗi Mân côi hằng ngày. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn biết siêng năng đọc và suy gẫm chuỗi mân côi hằng ngày, vì đó chính là quyển Tin Mừng sống động/ và lời cầu nguyện tuyệt vời nhất Thiên Chúa ban tặng cho con người. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


4. Chuỗi Mân Côi chính là sợi dây liên kết mỗi người với Mẹ Maria. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, đặc biệt là những ai đã nhận Mẹ làm bổn mạng, luôn biết yêu mến chuỗi mân côi và bắt chước các nhân đức trọn hảo của Mẹ. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


Chủ tế: Lạy Chúa, Chuỗi Mân Côi là một trong những phương thế giúp chúng con nên trọn lành hơn trước mặt Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, để cùng Mẹ chúng con tiến gần đến Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Kitô Chúa chúng con. Amen.