LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 25/01: THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI 

Việt Nam
Cảm tạ