18/09/19 Lc 7, 31-35: TA SẼ PHẢI NÓI NHỮNG NGƯỜI CỦA THẾ HỆ NÀY GIỐNG AI ĐÂY

18/09/19 Lc 7, 31-35: TA SẼ PHẢI NÓI NHỮNG NGƯỜI CỦA THẾ HỆ NÀY GIỐNG AI ĐÂY

18/09/19 Lc 7, 31-35: TA SẼ PHẢI NÓI NHỮNG NGƯỜI CỦA THẾ HỆ NÀY GIỐNG AI ĐÂY

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
LỜI CHÚA HẰNG NGÀY | 10863 lượt xem
Lc 7, 31-35: TA SẼ PHẢI NÓI NHỮNG NGƯỜI CỦA THẾ HỆ NÀY GIỐNG AI ĐÂY


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:
"Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.
"Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc".
Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: "Người bị quỷ ám". Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: "Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".

 

Đó là Lời Chúa!
Thưa: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

 

Chúa Giê-su nói: “Vậy ta phải ví người thế hệ này giống với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than’.” (Lc 7,31-32)


Suy niệm: Chúa Giê-su ví von người thời đại Ngài giống như những đứa trẻ ngoài chợ ca cẩm với nhau. Sống khổ hạnh theo kiểu Gio-an Tẩy giả thì coi là bị quỉ ám. Còn hoà nhập, gần gũi với mọi giới lớp như Chúa Giê-su thì lại mang tiếng là “tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và tội lỗi.” Nói cách khác, họ như muốn phàn nàn rằng: “Thiên Chúa diễn sai kịch bản mà họ đã chế tác.” Hoá ra, thay vì nhìn nhận thân phận thụ tạo của mình để thực hiện ý định và chương trình hành động của Thiên Chúa, thì họ lại muốn đặt mình làm chủ mọi sự, kể cả Thiên Chúa và bắt Ngài phải làm theo ý thích của họ. Nói đúng ra, con người ngày nay đã diễn sai kịch bản của Thiên Chúa: họ muốn làm chủ tuyệt đối vận mạng của mình bất chấp Thiên Chúa, coi đó như mục đích, giá trị tối cao mà con người phải đạt tới.
Mời Bạn: Xét xem mình đã tiêm nhiễm lối sống đó đến mức nào: Khi lựa chọn một lối sống, một quyết định tôi có tham khảo ý kiến của Thiên Chúa hay chỉ nhắm đạt được những điều có lợi cho tôi? Noi gương Đức Giê-su coi sứ mạng của Ngài khi nhập thể làm người không phải là “làm theo ý Ngài” mà là “làm theo ý Đấng đã sai Ngài”.
Chia sẻ: Sống theo ý Chúa có phải là đánh mất phẩm giá con người không ?
Sống Lời Chúa: Mỗi khi sắp quyết định làm gì, bạn bình tâm suy xét tìm ý Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”
Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi...”

Cúi xin Chúa sáng soi,/ cho chúng con được biết việc phải làm,/ cùng khi làm,/ xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con,/ từ khởi sự cho đến hoàn thành,/ đều nhờ bởi ơn Chúa./ Amen.