09/09/19 Lc 6,6-11: CÁC ÔNG QUAN SÁT XEM NGƯỜI CÓ CHỮA LÀNH BỆNH TRONG NGÀY SABBAT KHÔNG

09/09/19 Lc 6,6-11: CÁC ÔNG QUAN SÁT XEM NGƯỜI CÓ CHỮA LÀNH BỆNH TRONG NGÀY SABBAT KHÔNG

09/09/19 Lc 6,6-11: CÁC ÔNG QUAN SÁT XEM NGƯỜI CÓ CHỮA LÀNH BỆNH TRONG NGÀY SABBAT KHÔNG

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 04/03: THÁNH CASIMIR (CA-XI-MIA) (1458 - 1484) 

Việt Nam
Cảm tạ
LỜI CHÚA HẰNG NGÀY | 8214 lượt xem
Lc 6,6-11: CÁC ÔNG QUAN SÁT XEM NGƯỜI CÓ CHỮA LÀNH BỆNH TRONG NGÀY SABBAT KHÔNG


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


6 Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!" Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?" 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra!" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.


Đó là Lời Chúa!
Thưa: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

 

Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” (Lc 6,9)


Suy niệm: Mục đích của Lề Luật là để thăng tiến con người. Thế nhưng những ông kinh sư và người Pha-ri-sêu thì làm ngược lại. Họ “rình xem” Đức Giê-su có chữa lành cho người bị khô bại tay trong ngày sa-bát không, dù là bằng phép lạ, để có cớ tố cáo Người. Chúa Giê-su đặt vấn đề mà với lương tri ngay chính ai cũng thấy hiển nhiên: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Ấy vậy mà họ vẫn lòng chai dạ đá, lại còn “giận điên lên” vì thấy Chúa chữa cho anh ấy ngay trước mắt họ.
Mời Bạn: Mến Chúa yêu người là giới răn trọng nhất, là điều chính yếu trong đời sống đạo: “Ai yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10). Nhưng lắm khi người ta lại đưa danh vọng, địa vị, lợi lộc vật chất lên ngôi và xúc phạm nhau trong lời nói, suy nghĩ và việc làm. Mời bạn nhìn lại các mối tương quan, để hàn gắn lại những rạn nứt, hầu làm chứng cho Chúa cách sống động và trung thực hơn trong cuộc sống yêu thương của mình, để mọi người nhận ra chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa.
Chia sẻ: Anh em lương dân đã đặt cho các Ki-tô hữu Việt nam tiên khởi là “những người theo đạo yêu nhau”. Bạn sẽ làm gì để xứng với danh hiệu ấy?
Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái, tỏ một cử chỉ yêu thương cho những người đang sống quanh bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống hằng ngày có nhiều dịp để con thực hiện những cử chỉ bác ái giúp đỡ những người xung quanh. Xin giúp con quảng đại cho đi để luật yêu thương của Chúa được rõ nét nơi con. Amen.