13/09/19 Lc 6, 39-42: "NGƯỜI MÙ CÓ THỂ DẪN NGƯỜI MÙ ĐƯỢC CHĂNG?"

13/09/19 Lc 6, 39-42: "NGƯỜI MÙ CÓ THỂ DẪN NGƯỜI MÙ ĐƯỢC CHĂNG?"

13/09/19 Lc 6, 39-42: "NGƯỜI MÙ CÓ THỂ DẪN NGƯỜI MÙ ĐƯỢC CHĂNG?"

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 25/3: LỄ TRUYỀN TIN 

Việt Nam
Cảm tạ
LỜI CHÚA HẰNG NGÀY | 7572 lượt xem
Lc 6, 39-42: "NGƯỜI MÙ CÓ THỂ DẪN NGƯỜI MÙ ĐƯỢC CHĂNG?"


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


39 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ' Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra', trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

 

Đó là Lời Chúa!
Thưa: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

 

“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6,42)


Suy niệm: Con người có mắt để nhìn, có trí để suy. Nhưng nhiều khi và có những điều mắt nhìn mà không thấy, trí suy mà không ra. Bởi vì theo tính tự nhiên con người chúng ta nhìn mình thì thấy toàn là những điều tốt đẹp, còn đối với người khác thì lại nổi cộm lên đủ thứ khuyết điểm. Điều không tốt, không hay của tha nhân, dù nhỏ như cái rác, cũng thấy rõ mồn một; còn tính hư nết xấu của mình, dù to tướng như cái xà nhà, cũng không nhận ra. Nhìn vào những thực trạng đó, mới thấy rõ người xưa thật có lý khi nói: “Chân mình thì lấm bê bê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người.”
Mời Bạn: Khuôn mặt mình sạch hay dơ mình không thấy. Muốn thấy cần phải soi gương. Tương tự như vậy, tâm hồn mình thánh thiện hay tội lỗi có khi mình không biết rõ. Muốn thấy rõ cần soi vào gương là Lời Chúa. Thư Do Thái nói: “Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Dùng Lời Chúa như bức gương soi rọi lòng mình, chúng ta sẽ thấy rõ tâm hồn mình sạch hay dơ, có cái xà hay cái rác. Và chỉ còn lo đấm ngực mình, mà không còn dám đấm ngực người khác.
Sống Lời Chúa: Tập nhìn phương diện tích cực để khám phá những ưu điểm, đức tính, khả năng của người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Ánh Sáng. Xin soi chiếu cho con thấy rõ con người tội lỗi của con để con hoán cải, đồng thời nhìn tha nhân với cái nhìn tích cực để con thấy điều hay điều tốt nơi họ.