KINH TRƯỚC BỮA ĂN

KINH TRƯỚC BỮA ĂN

KINH TRƯỚC BỮA ĂN

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
KINH THƯỜNG ĐỌC | 50257 lượt xem
KINH TRƯỚC BỮA ĂN

Lạy Chúa,/ chúng con chúc tụng,/ tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương./ Xin Chúa chúc lành cho chúng con/ và cho của ăn chúng con sắp dùng,/ do lòng rộng rãi Chúa ban,/ nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con./ Amen.