KINH TIN KÍNH

KINH TIN KÍNH

KINH TIN KÍNH

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
KINH THƯỜNG ĐỌC | 25461 lượt xem
KINH TIN KÍNH

 

1.Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất./ 2.Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô/ là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi./ 3.Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai/ sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh;/ 4.Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô,/ chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá,/ chết và táng xác,/ 5.Xuống ngục tổ tông/ ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại/ 6.Lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng;/ 7.Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết./ 8.Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần./ 9.Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, /các Thánh thông công./ 10.Tôi tin phép tha tội./ 11.Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại./ 12.Tôi tin hằng sống vậy./ Amen.