KINH ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA

KINH ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA

KINH ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 30/6: KẾT THÚC THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU | ✠ NGÀY 30/6: THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN - LINH MỤC (1764-1838) 

Việt Nam
Cảm tạ
CÁC THÁNH NAM | 73164 lượt xem
KINH ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA

Lạy ông thánh Gioan Baotixita,/ là đấng trọng hơn các Thánh tiên tri / cùng là kẻ Đức Chúa Giêsu đã khen rằng:/ trong các người nam bởi người nữ mà sinh ra,/ thì chẳng có ai trọng hơn Gioan Baotixita./

 

Chúng con xin ông thánh Gioan Baotixita cầu cho chúng con./ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa./

 

Lạy Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con được kính mừng (Nếu là ngày 24/6 thì đọc thêm: ngày hôm nay là sinh nhật) Ông thánh Gioan Baotixita,/ thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho các dân người,/ được hưởng những sự vui mừng thiêng liêng / bởi ơn thánh sủng mà ra,/ cùng dẫn linh hồn các bổn đạo vào đàng rỗi mà nghỉ vô cùng./ Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con./ Amen.