ĐỌC KINH ONLINE VỚI SMARTPHONE

ĐỌC KINH ONLINE VỚI SMARTPHONE

ĐỌC KINH ONLINE VỚI SMARTPHONE

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
KINH THƯỜNG ĐỌC | 10727 lượt xem
KINH NGUYỆN LỜI CHÚA

 

Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế./ Chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con nơi đây./ Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa,/ để Người dạy chúng con biết lắng nghe Lời Chúa,/ được hiểu biết và yêu mến Chúa hơn / hầu can đảm thực hiện điều Chúa truyền dạy cho chúng con./ Amen