KINH KHẤN ĐHY PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

KINH KHẤN ĐHY PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

KINH KHẤN ĐHY PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
ĐẤNG ĐÁNG KÍNH | 8872 lượt xem
KINH KHẤN ĐHY PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN


(Bản kinh này do Tiến Sĩ Trần An Bài biên soạn)


Kính lạy Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận./ Khi sống ở trần gian, /Ngài đã nêu gương sáng mọi nhân đức,/ phải chịu nhiều gian khổ trong ngục tù vì Đức Tin, / chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật. / Nhưng Ngài đã tìm ra con đường Hy Vọng/ để thánh hóa những gian nan đau khổ, / cùng rao giảng công lý và hòa bình cho mọi người và mọi dân tộc. / Con đường Hy Vọng của Ngài chính là con đường hy sinh và đau khổ của Chúa Giêsu, / đã xuống trần/ để đem cậy trông cho người thất vọng,/ đem ủi an cho kẻ lao tù, / đem sức mạnh cho người tật nguyền / và đem phục sinh cho người chết trong ơn nghĩa Chúa. / Chúng con xin Đức Hồng Y phù trợ,/ dẫn đưa chúng con đi vào Con Đường Hy Vọng/ mà Ngài đã mở ra, / để chúng con can đảm vượt qua những thử thách/ và đau khổ hiện tại, /mong tìm được nguồn an ủi / và cậy trông vào tình thương hải hà của Thiên Chúa.


Lạy Chúa là nguồn hy vọng của chúng con. / Chúng con cảm tạ Chúa/ đã ban cho Giáo Hội/ và Quê Hương Việt Nam thân yêu chúng con/ vị Hoàng Tử trung kiên và thánh thiện/ là ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. / Chúng con nguyện xin Chúa, / qua lời cầu bầu của Mẹ Maria/ và nhờ công nghiệp của Đức Hồng Y, / ban cho chúng con biết sống hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa./ Amen.