KINH CHÚC LÀNH

KINH CHÚC LÀNH

KINH CHÚC LÀNH

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
KINH THƯỜNG ĐỌC | 11388 lượt xem
KINH CHÚC LÀNH


 
Xướng: Xin Thiên Chúa Toàn Năng giáng phúc lành cho tất cả chúng ta./ Xin Người che chở và gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ,/ và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời./
Đáp: Amen.