KINH CẦU TRÁI TIM RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

KINH CẦU TRÁI TIM RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

KINH CẦU TRÁI TIM RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
CÁC KINH CẦU | 36296 lượt xem
KINH CẦU TRÁI TIM RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

 

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

 

Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

 

Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

 

Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

 

Xướng: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con.

 

Xướng: Trái tim Rất Thánh Đức Bà chẳng hề bao giờ mắc tội tổ tông truyền.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái tim Rất Thánh Đức Bà đầy ơn phúc.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là tòa xứng đáng cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là như hòm chứa Đấng Cứu Thế.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là tòa cả sáng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng mến Đức Chúa Trời cho trọn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà rất khiêm nhường.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà đã phải đóng đanh trên cây Thánh giá làm một cùng Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay thương xót mọi người.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay yên ủi kẻ âu lo.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà cầu bầu cho kẻ có tội và phù hộ cho kẻ lành.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Chúa bầu cho Hội thánh và là mẹ kẻ có đạo.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Nữ Vương các thánh Thiên thần và các Thánh Nam Nữ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa tha tội chúng con.

 

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa nhận lời chúng con.

 

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa thương xót chúng con

 

Xướng: Lạy Trái Tim Rất thánh rất đáng mến Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Để lòng chúng con được sốt sáng nóng nảy mến Chúa như Đức Mẹ vậy.

 

Lời nguyện: Chúng con lạy ơn Chúa lòng lành vô cùng,/ Đức Chúa Giêsu là Con Chúa/ cùng là Con Rất Thánh Đức Bà/ có lòng thương chúng con thể nào,/ thì Chúa cũng làm cho Rất Thánh Đức Bà/ được lòng thương chúng con cũng thể ấy;/ nhân vì sự ấy/ chúng con xin Chúa ban ơn cho kẻ có lòng sốt sáng tôn kính Trái Tim cực thanh cực sạch Rất Thánh Đức Bà,/ được hợp một ý một lòng cùng Đức Chúa Giêsu,/ là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha,/ cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng./ Amen.