KINH CẦU TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

KINH CẦU TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

KINH CẦU TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 04/03: THÁNH CASIMIR (CA-XI-MIA) (1458 - 1484) 

Việt Nam
Cảm tạ
CÁC KINH CẦU | 100666 lượt xem
KINH CẦU TRÁI TIM CHÚA GIÊSU


- Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.


Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.


Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con


Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con


Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con


Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con

 

- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng có đời đời.

Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ Ðồng Trinh.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực trọng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên Ðàng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là chốn phải hướng về thay thảy.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa Trời ngự.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sống lại chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Ðức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.
Đáp: Thương xót chúng con


Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Kitô Tha tội chúng con.


Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Kitô Nghe cho chúng con.


Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Kitô Thương xót chúng con


Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Đáp: Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

 

Lời nguyện: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời,/ chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa,/ cùng những lời ngợi khen,/ và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội,/ mà nguôi cơn giận/ mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van./ Vì Ðức Giêsu Kitô Con Chúa,/ là Ðấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa/ và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng./ Amen.