KINH CẦU ƠN CHẾT LÀNH

KINH CẦU ƠN CHẾT LÀNH

KINH CẦU ƠN CHẾT LÀNH

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
KINH BAN SÁNG - BAN TỐI | 44581 lượt xem
KINH CẦU ƠN CHẾT LÀNH
 
Con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Chủ bầu con,/ con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Nhất là Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng,/ đã ban cho Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới đất./ Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung,/ kẻo phải chước dữ kẻ nghịch thù con./ Amen.

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./

B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen. 

Con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Chủ bầu con, con tin thật Ngôi Thứ Hai là Con Đức Chúa Trời cùng làm con một Đức Bà, đã ban cho Đức Bà cực quang cực minh soi sáng cả và thiên đàng./ Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung,/ xin soi sáng cho linh hồn con được lòng tin thật cùng mạnh mẽ,/ kẻo phải u mê hay là tin chước đối kẻ nghịch thù con./ Amen.

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./

B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen. 

Con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Chủ bầu con, con tin thật Ngôi Thứ Ba là Đức Chúa Thánh Thần,/ đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui kính mến Đức Chúa Trời./ Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con được lòng vui kính mến Đức Chúa Trời,/ trong khi lâm chung,/ cho con lấy sự khốn khó làm vui mừng. Amen.

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./

B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.