KINH CẦU CHÚA THÁNH THẦN

KINH CẦU CHÚA THÁNH THẦN

KINH CẦU CHÚA THÁNH THẦN

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
CÁC KINH CẦU | 34163 lượt xem
KINH CẦU CHÚA THÁNH THẦN


Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.


Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Chung: Lạy Cha là Đấng Toàn Năng, xin thương xót chúng con.


Chung: Lạy Chúa Giêsu, Con Hằng Hữu của Chúa Cha, Đấng Cứu Thế, xin cứu độ chúng con.


Chung: Lạy Thần Linh của Chúa Cha và Chúa Con, là sự sống vô tận của Chúa Cha và Chúa Con, xin thánh hóa chúng con.


Chung: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin nghe lời chúng con.


Chung: Xin Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm sinh từ Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con.


Chung: Xin Chúa Thánh Thần, Đấng ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con.


Xướng: Ngài là Lời Hứa của Thiên Chúa Ngôi Cha
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tia sáng thiên đình,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tác Giả của tất cả mọi điều thiện hảo,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Nguồn Nước thiên cung,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Ngọn Lửa thiêu đốt,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Đức Ái nhiệt tình,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Dầu Xức thiêng liêng,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tinh Thần yêu thương và chân thật,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tinh Thần khôn ngoan và thâm hiểu,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tinh Thần huấn dụ và dũng mạnh,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tinh Thần sáng suốt và hiếu thảo,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tinh Thần kính sợ Chúa,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tinh Thần hồng ân và nguyện cầu,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tinh Thần bình an và nhu hiền,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tinh Thần nết na và thơ ngây,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Thánh Thần An Ủi,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Thánh Thần Thánh Hóa,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Thánh Thần điều khiển Giáo Hội,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Tặng Ân của Thiên Chúa Đấng Tối Cao,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Thần Linh tràn lan vũ trụ,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Ngài là Thần Linh thừa nhận con cái Thiên Chúa,
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin khiến cho chúng con biết ghê tởm tội lỗi.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân bộ mặt trái đất.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu giãi ánh sáng của Chúa vào linh hồn chúng con.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật của Chúa trong tâm trí chúng con.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con kho tàng hồng ân của Chúa.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con cầu nguyện cho nên.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng và động chạm chúng con bằng những linh ứng của Chúa.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt chúng con đi theo con đường cứu độ.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con kiến thức nào cần thiết nhất.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin tác động chúng con biết thực hiện điều thiện hảo.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con công nghiệp của tất cả mọi nhân đức.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con kiên trì sống công chính.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin trở nên phần thưởng đời đời cho chúng con.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.
Đáp: xin thương xót chúng con,


Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.
Đáp: Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.


Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa Cha từ bi thương xót, xin Thần Linh của Chúa hãy sáng soi, nung nấu và thanh tẩy chúng con, để Ngài có thể thấu nhập chúng con bằng sương sa thiên đình của Ngài và làm cho chúng con được sinh hoa kết trái nơi những việc thiện hảo; nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, Đấng cùng Cha và hiệp nhất với Thần Linh, muôn đời hằng sống và hiển trị. Amen