KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
KINH CẦU CHO LINH HỒN | 98994 lượt xem
KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

 

Hôm nay/ chúng con hãy dâng lên Cha các linh hồn nơi luyện ngục./ Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha./ Hãy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ./ Tất cả linh hồn này được Cha hết dạ thương yêu./ Họ đang đền trả trước sự công chính của Cha./ Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ./ Hãy lãnh nhận mọi ân xá/ từ kho tàng của Giáo hội dâng cho các linh hồn đó./ Ôi/ nếu chúng con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu/ chắc chúng con không ngừng làm việc phúc đức/ dâng hiến thay cho họ,/ và giúp họ đền trả sự công chính của Cha./ Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót,/ Chúa đã phán:/ Các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót./ Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục,/ những linh hồn mà Chúa rất thương yêu,/ và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa./ Nguyện xin máu cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục,/ để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót Chúa./ Từ sức nóng kinh hoàng của lửa luyện ngục./ Họ cất cao lời kêu xin lòng từ bi Chúa./ Vì họ nhận được sự an ủi,/ tươi mát và giải thoát,/ trong nguồn mạch máu hoà lẫn nước./ Lạy Cha hằng hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục/ vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu./ Chúng con nài xin Cha,/ vì cuộc khổ nạn của Chúa,/ Con một Cha/ và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh./ Xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh./ Xin Chúa đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu,/ để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Chúa/ tuôn xuống không ngơi./ Amen.