NGÀY VỀ

NGÀY VỀ

NGÀY VỀ

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.(Không cử hành lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ.) 

Việt Nam
Cảm tạ
BÀI HÁT CẦU HỒN | 7596 lượt xem
Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười.

Bài hát: NGÀY VỀ

 

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười. Lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô: tôi thật vinh phúc.

 

1. Khi dân Si mon qua khỏi kiếp lưu dày. tôi vẫn cứ như còn sống đời giấc mơ triền miên

 

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kì công

 

3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa về, như dòng nước xuôi miền nam

 

4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng. Đi khóc lóc u sầu. Sẽ về giửa muôn lời ca.