Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè nhẹ câu kinh lòng thơ tin kính. Ước nguyện trọn

Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè nhẹ câu kinh lòng thơ tin kính. Ước nguyện trọn

Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè nhẹ câu kinh lòng thơ tin kính. Ước nguyện trọn

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
HÁT VỀ ĐỨC MẸ MARIA | 7471 lượt xem
Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè nhẹ câu kinh lòng thơ tin kính. Ước nguyện trọn

Bài hát: CHIỀU DẦN LẮNG


ÐK. Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè nhẹ câu kinh lòng thơ tin kính. Ước nguyện trọn vẹn thắm xinh. Ôi tình Mẹ dấu yêu êm đềm tựa cơn mây chiều, tình Mẹ bao nhiêu lòng con không thiếu, có Mẹ khi bóng chiều rơi.


1. Con xin dâng lên Mẹ lời kinh với bao tâm tình, nguyện Mẹ thương dẫn dắt đời con những lúc chiều buông khi đời cô đơn.


2. Khi sương lan khung trời, và khi bóng đêm xuống rồi. Này hồn con yếu đuối lẻ loi, cứu giúp Mẹ ơi xin đừng bỏ rơi.


3. Con bơ vơ đêm ngày chiều nay nỗi đau dâng đầy. Cậy nhờ ai dẫn dắt cầm tay, bước tới ngày mai đi về tương lai