Hỡi mẹ đầy ơn phúc đời đời diễm phúc Chúa ở cùng mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc là người diễm phúc đã sinh c

Hỡi mẹ đầy ơn phúc đời đời diễm phúc Chúa ở cùng mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc là người diễm phúc đã sinh c

Hỡi mẹ đầy ơn phúc đời đời diễm phúc Chúa ở cùng mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc là người diễm phúc đã sinh c

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
HÁT VỀ ĐỨC MẸ MARIA | 7600 lượt xem
Hỡi mẹ đầy ơn phúc đời đời diễm phúc Chúa ở cùng mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc là người diễm phúc đã sinh c

Bài hát: MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

 

ĐK: Hỡi mẹ đầy ơn phúc đời đời diễm phúc Chúa ở cùng mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc là người diễm phúc đã sinh con Chúa trời. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy Mẹ chớ quên con.

 

1. Mẹ được ơn trinh thai đẹp xinh nào ai sánh bằng? Là vầng trăng đêm thu trong sáng chiếu soi dương trần.

Là mùa xuân muôn hoa tươi thắm tỏa lan muôn phương, Là tình thương bao la dung thứ những khi lỗi lầm

 

2.Mẹ đầy dư ơn thiêng cao quý, đoàn con kính chào. Là niềm tin yên vui chan chứa suối ơn dạt dào.

Là vì sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi. Là vòng tay yêu thương êm ái ủi an bao người.