Con đến trước toà Nữ Vương uy quyền. Dâng hồn dâng xác....

Con đến trước toà Nữ Vương uy quyền. Dâng hồn dâng xác....

Con đến trước toà Nữ Vương uy quyền. Dâng hồn dâng xác....

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
HÁT VỀ ĐỨC MẸ MARIA | 13993 lượt xem
Con đến trước toà Nữ Vương uy quyền. Dâng hồn dâng xác....

Bài hát: TẬN HIẾN CHO MẸ


1. Con đến trước toà Nữ Vương uy quyền. Dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. 


ĐK. Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hoá nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí phấn đấu vì Mẹ trong Mẹ. Có Mẹ dắt dìu tiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời. 


2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn. Trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ. Tấm lòng tha thiết trao mối tình thương. 


3. Xin Trái tim Mẹ giữ con tinh tuyền. Giữa đời ô nhơ giữa muôn vàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn. Xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an