Con dâng về Mẹ, một niềm tin yêu bao la, một lòng trông vàng đá, dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương

Con dâng về Mẹ, một niềm tin yêu bao la, một lòng trông vàng đá, dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương

Con dâng về Mẹ, một niềm tin yêu bao la, một lòng trông vàng đá, dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
HÁT VỀ ĐỨC MẸ MARIA | 11874 lượt xem
Con dâng về Mẹ, một niềm tin yêu bao la, một lòng trông vàng đá, dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương

Bài hát: DÂNG VỀ MẸ


ĐK: Con dâng về Mẹ, một niềm tin yêu bao la, một lòng trông vàng đá, dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền tỏa bay nơi nơi. 

 

1) Con dâng về Mẹ, trọn cuộc đời nơi khóc than, đường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn. 

 

2) Con dâng về Mẹ, mộng đời nở tươi ngát hương, dạt dào yêu thương, đừng phân rẽ trăm ngàn đường. 

 

3) Con dâng về Mẹ, lời nguyện tin yêu thiết tha, dù đời phôi pha,tình yêu vẫn luôn đậm đà.