CHÚA NHÂN TỪ

CHÚA NHÂN TỪ

CHÚA NHÂN TỪ

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.(Không cử hành lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ.) 

✠ lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ. (Thay ngày Chúa nhật) 

Việt Nam
Cảm tạ
BÀI HÁT CẦU HỒN | 3469 lượt xem
Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương.

Bài hát: CHÚA NHÂN TỪ

 

ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

 

1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

 

2. Ở ngay bên Thiên Nhan con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ nhân khi Người tuyên án nhân loại.

 

3. Rửa con nên trinh trong rửa sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên con thành tâm thú lỗi lầm.

 

4. Mẹ con cưu mang con trong nguồn mạch tội lỗi. Thoát sinh trong kiếp tội nhân con hằng sợ hãi u sầu.

 

5. Lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính. Sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời.