Chúa nhân lành xin Người khứng đoái thương, con bao phen gục ngã giữa đường,...

Chúa nhân lành xin Người khứng đoái thương, con bao phen gục ngã giữa đường,...

Chúa nhân lành xin Người khứng đoái thương, con bao phen gục ngã giữa đường,...

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 04/03: THÁNH CASIMIR (CA-XI-MIA) (1458 - 1484) 

Việt Nam
Cảm tạ
CHẦU THÁNH THỂ | 8657 lượt xem
Chúa nhân lành xin Người khứng đoái thương, con bao phen gục ngã giữa đường,...

 

Bài hát : CON TRỞ VỀ


Chúa nhân lành xin Người khứng đoái thương, con bao phen gục ngã giữa đường, hôm nay đến thề dứt vấn vương, cầu xin Cha nhận con vì thương. 


ĐK: Vâng đời con đây Chúa ơi, trót đã ham mê thế đời, nhưng cậy Cha thương tha thứ, con xin tha thiết yêu Người ngàn thu.