CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI

CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI

CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.(Không cử hành lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ.) 

✠ lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ. (Thay ngày Chúa nhật) 

Việt Nam
Cảm tạ
BÀI HÁT CẦU HỒN | 3945 lượt xem
Chúa là Ðấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không xử với ta như

Bài hát: CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI

 

1. Chúa là Ðấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta.

 

ĐK. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

 

2. Như người Cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.

 

3. Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.

 

4. Nhưng lòng tử bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái cháu chắt, đối với những người trung thành với lời giao ước và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.