Alleluia. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa

Alleluia. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa

Alleluia. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
MÙA PHỤC SINH | 5297 lượt xem
Alleluia. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa

 

Bài hát: Alleluia


Alleluia alleluia, Alleluia alleluia. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa, vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, tỏa xuống khắp cõi trần. Alleluia alleluia, Alleluia alleluia (2 lần)