KINH KHẤN TRƯỚC 1 VỊ THÁNH

KINH KHẤN TRƯỚC 1 VỊ THÁNH

KINH KHẤN TRƯỚC 1 VỊ THÁNH

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ 2/12-24-12: MÙA VỌNG 

✠ 8/12: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 4403 lượt xem
Thời gian dự kiến:
KINH KHẤN TRƯỚC 1 VỊ THÁNH

2. LÀM DẤU THÁNH GIÁ (ĐƠN)

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

3. Hát: (1đoạn) Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứ

Bài hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 

 

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

 

ĐK: Nguyện xin Chúa ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người ban cho trí hồn con.  Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý.  Xa điều gian dối, luôn trung thành.

 

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

 

4. Đọc: KINH LẠY CHA

 

A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./

B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con./ Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.

 

5. Đọc: KINH KÍNH MỪNG

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./

B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội,/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen. 

 

6. Đọc: KINH SÁNG DANH

 

A: Sáng danh Đức Chúa Cha,/ và Đức Chúa Con/ và Đức Chúa Thánh Thần./

B: Như đã có trước vô cùng/ và bây giờ/ và hằng có/ và đời đời chẳng cùng./ Amen.

 

7. Đọc: KINH TIN KÍNH

 

1.Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất./ 2.Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô/ là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi./ 3.Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai/ sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh;/ 4.Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô,/ chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá,/ chết và táng xác,/ 5.Xuống ngục tổ tông/ ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại/ 6.Lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng;/ 7.Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết./ 8.Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần./ 9.Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, /các Thánh thông công./ 10.Tôi tin phép tha tội./ 11.Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại./ 12.Tôi tin hằng sống vậy./ Amen.

 

11. Đọc: KINH KHẤN TRƯỚC DI TÍCH CỦA VỊ THÁNH...

 

Khi muốn dùng di tích của Thánh.... như: Xương Thánh, hoặc các ảnh tượng của Ngài để xin ơn gì, người ta có thể áp di tích ấy vào mình, hoặc kẻ khác, đồng thời cầu nguyện như sau:

 

"Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Nhân danh Chúa Giêsu Kitô - con Thiên Chúa, Nhân danh Đức Mẹ Maria - Nữ vương Thiên Đàng, Nhân danh Thánh cả Giuse - Bổn mạng Giáo Hội, Xin Thánh... cứu giúp con (hoặc cho ai đó...) để Thiên Chúa được Vinh Hiển và các Linh Mục được ăn mày phần rỗi. Amen"

 

12. Đọc: KINH TRÔNG CẬY

 

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,/ xin chở che/ chớ bỏ lời chúng con nguyện/ trong cơn gian nan thiếu thốn,/ Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng./

Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ./ Amen.

 

13. Đọc: CÁC CÂU LẠY

 

Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Lạy Ông thánh Giuse/ là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.


(nếu có 1 vị Thánh trước mặt thì đọc thêm 3 lần):

Xướng: Thánh....

Đáp: Cầu cho chúng con.

 

14. LÀM DẤU THÁNH GIÁ (ĐƠN)

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

11:34