GIỜ KINH GIỖ

GIỜ KINH GIỖ

GIỜ KINH GIỖ

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ 2/12-24-12: MÙA VỌNG 

✠ 8/12: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 9759 lượt xem
Thời gian dự kiến:
GIỜ KINH GIỖ

2. Hát: (1đoạn) Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứ

Bài hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 

 

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

 

ĐK: Nguyện xin Chúa ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người ban cho trí hồn con.  Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý.  Xa điều gian dối, luôn trung thành.

 

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

 

3. Đọc: KINH TIN

 

Lạy Chúa,/ con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng./ Con lại tin Đức Chúa Trời có Ba Ngôi,/ mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người / chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ./ Bấy nhiêu điều ấy / cùng các điều Hội Thánh dạy / thì con tin vững vàng / vì Chúa là Đấng thông minh/  và chân thật vô cùng / đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

 

4. Đọc: KINH CẬY

 

Lạy Chúa,/ con trông cậy vững vàng / vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu / thì Chúa sẽ ban cho con giữ đạo nên ở đời này,/ cho ngày sau được lên thiên đàng / xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời,/ vì Chúa là đấng phép tắc / và lòng lành vô cùng / đã phán hứa sự ấy / chẳng có lẽ nào sai được./ Amen.

 

5. Đọc: KINH KÍNH MẾN

 

Lạy Chúa,/ con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự,/ vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng,/ lại vì Chúa / thì con thương yêu người ta như mình con vậy./ Amen.

 

6. Đọc: KINH ĂN NĂN TỘI

 

Lạy Chúa,/ Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng./ Chúa đã dựng nên con,/ và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con,/ mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,/ thì con lo buồn đau đớn,/ cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự;/ con dốc lòng chừa cải,/ và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội / cùng làm việc đền tội cho xứng./ Amen.

 

7. Đọc: LỜI CHÚA

 

Lắng nghe Lời Chúa qua Thừa tác viên

......................................

hoặc đọc theo Bài đọc theo lịch phụng vụ trong:

GIỜ KINH MÂN CÔI

 

8. Đọc: KINH CHÚA GIÊSU CỰC KHOAN, CỰC NHÂN

 

Lạy Chúa,/ chúng con là kẻ phàm hèn tội lỗi,/ chẳng đáng dâng lời cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời,/ song vì có lời Chúa phán rằng:/ Bay cầu xin sự gì Ta sẽ ban cho sự ấy./ Thì chúng con mới dám nương nhờ công nghiệp Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu,/ mà dâng cho Đức Chúa Cha./ Xin Đức Chúa Cha nhận vì công trọng Đức Chúa Con,/ mà tha thứ phần phạt cho (linh hồn...) được chóng ra khỏi nơi khốn khó,/ mà về nhà Thiên Đàng hưởng phúc trọng vô cùng./

 

9. Đọc: NGẮM THỨ NHẤT - NGẮM DẤU ĐANH

 

Phép Lần Hạt Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu/ 6 Kinh Lạy Cha/ cùng 5 kinh kính mừng,/ chia ra làm sáu phần: 

Thứ Nhất thì ngắm:/ Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá,/ mà lấy đanh sắt đóng vào đau lắm,/ máu chảy xuống ròng ròng./ Khi ngắm sự ấy/ thì nguyện 1 kinh Lạy Cha,/ lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu đóng đanh chân tả vì chúng con bởi đi đàng trái;/ cùng nguyện một kinh Kính Mừng,/ thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng,/ như phải đóng đanh vậy./ Xin cho chúng con chừa đi đàng trái,/ ấy là chớ làm tội lỗi nữa./ Amen.


Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ/ cho (Linh hồn...) được lên chốn nghỉ ngơi,/ hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.


(các ngắm sau cũng làm như vậy)

 

10. Đọc: NGẮM THỨ HAI - NGẮM DẤU ĐANH

 

Thứ Hai thì ngắm:/ Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá,/ mà đóng đanh nơi có gân/ cùng mạch máu nhiều,/ cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn./ Khi ngắm sự ấy/ thì nguyện 1 kinh Lạy Cha,/ lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ xưa ở thế gian ba mươi ba năm,/ mỏi chân đi dạy dỗ chúng con/ mà chúng con lại lấy đanh đóng chân cho;/ cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng,/ thương Đức Mẹ phải khốn cùng con./ Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật,/ là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn./ Amen.

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ/ cho (Linh hồn...) được lên chốn nghỉ ngơi,/ hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.


(các ngắm sau cũng làm như vậy)

 

11. Đọc: NGẮM THỨ BA - NGẮM DẤU ĐANH

 

Thứ Ba thì ngắm:/ Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá/ mà lấy đanh sắt đóng vào đau lắm,/ bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu nặng/ thì lỗ tay liền xếch ra,/ càng thêm đau đớn hơn nữa./ Khi ngắm sự ấy/ thì nguyện 1 kinh Lạy Cha,/ lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con;/ cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng,/ thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con./ Xin cho chúng con chừa sự chẳng nên,/ cho ngày sau khỏi bên tả Đức Chúa Giêsu,/ là bên kẻ phải sa hoả ngục./ Amen.

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ/ cho (Linh hồn...) được lên chốn nghỉ ngơi,/ hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.


(các ngắm sau cũng làm như vậy)

 

12. Đọc: NGẮM THỨ BỐN - NGẮM DẤU ĐANH

 

Thứ Bốn thì ngắm:/ Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá,/ mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn,/ thì nó buộc cổ tay kéo ra cho đến nơi,/ liền giãn xương ngực ra/ cho nên đau đớn lắm,/ thì mới đóng đanh vào./ Khi ngắm sự ấy/ thì nguyện 1 kinh Lạy Cha,/ thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ,/ mà người ta lại trả công cho làm vậy;/ cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng,/ thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình,/ thì thảm thiết lắm./ Xin cho chúng con làm việc phúc đức,/ cho ngày sau được ở bên hữu Đức Chúa Giêsu/ là bên kẻ đáng lên Thiên đàng./ Amen.

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ/ cho (Linh hồn...) được lên chốn nghỉ ngơi,/ hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.


(các ngắm sau cũng làm như vậy)

 

13. Đọc: NGẮM THỨ NĂM - NGẮM DẤU ĐANH

 

Thứ Năm thì ngắm:/ Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì,/ bấy giờ có một người các quan/ lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu/ phải trái tim,/ máu cùng nước chảy ra;/ bởi Người đã sinh thì,/ thì lòng Đức Mẹ đau đớn lắm/ như phải dao sắc thâu qua trái tim vậy./ Khi ngắm sự ấy/ thì nguyện 1 kinh Lạy Cha,/ đội ơn Đức Chúa Giêsu/ đã lấy hết máu trong trái tim đổ ra cho chúng con;/ cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng/ thương Đức Mẹ phải đau đớn / như phải dao sắc thâu qua lòng vậy./ Xin cho chúng con chớ yêu sự thế gian,/ mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con/ cho nên chịu chết làm vậy./ Amen.

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.


Đọc: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ/ cho (Linh hồn...) được lên chốn nghỉ ngơi,/ hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen.


Đọc 1 Kinh Kính Mừng


A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./ 
B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen.

 

14. Đọc: NGẮM THỨ SÁU - NGẮM DẤU ĐANH

 

Thứ Sáu thì nguyện: 3 kinh Lạy Cha,/ kính lạy đanh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu,/ cùng nguyện 1 kinh Lạy Cha/ kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu;/ lại nguyện 1 kinh Lạy Cha/ kính lạy Thánh giá là giường Cha Cả muôn vật nằm khi sinh thì./ Xin Đức Chúa Giêsu lấy Thánh giá,/ đanh sắt,/ lưỡi đòng/ như chìa khoá mở cửa Thiên đàng cho Linh hồn... được vào./ Amen.

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha


A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con/. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.

 

 

15. Đọc: LỜI NGUYỆN NGẮM DẤU ĐANH

 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ cùng rất thánh Đức Bà,/ chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này,/ nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con./ Chớ gì chúng con có ngày nào được chịu sự gì khó/ vì Đức Chúa Giêsu làm chứng/ có lòng kính mến Cha Cả trên hết mọi sự;/ song le chúng con là kẻ yếu sức/ cậy trông rất thánh Đức Bà / thêm sức cho chúng con được lòng giữ đạo cho trọn,/ cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ./ Amen.

 

16. Đọc: KINH CẦU CHỊU NẠN

 

- Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.


Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Chúa Giêsu nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.


Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con 


Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 
Đáp: Thương xót chúng con 


Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 
Đáp: Thương xót chúng con 


Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con 


Chúa Giêsu thương hết người thế.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...) 


Chúa Giêsu xuống thế làm người.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu truyền phép Thánh thể nuôi lấy linh hồn chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chịu vả trước mặt Thiên hạ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng: “đáng phải giết”.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu thâu đêm chịu những sự khốn nạn.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đối xét.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Erođe.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu Erođe chê rằng dại dột.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hổ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đanh vác Thánh Giá.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chịu vác Thánh giá nặng lắm.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh giá.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu phán rằng: “khát nước”.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu phán rằng: “đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ”.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu Thiên sầu, điạ thảm.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là con Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem Năm Dấu Thánh mình.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội thánh.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)
Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)


Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội chúng con 


Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa Giêsu nghe chúng con 


Kẻo gặp sự tai, sự dữ.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con 


Kẻo bất nghĩa cùng Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con


Kẻo phạm tội nghe ma qủi cám dỗ.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con


Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con 


Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con 


Chúng con là kẻ có tội.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội chúng con 


Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con 


Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con


Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con


Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con


Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con


Chúa Giêsu cho chúng con khi mong sinh thì, khỏi chước ma quỷ.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con


Chúa Giêsu cho chúng con (hoặc Linh hồn...) được phần phúc ở trên trời.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con


Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội chúng con 


Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu nhận lời chúng con 


Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu thương xót chúng con 


Lời Nguyện:
Chúng con là vật mọn/ mà cả lòng lạy Đức Chúa Giê-su cực cao trọng/ chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su / xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con,/ thì trong lòng thảm thiết đau đớn,/ nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giê-su cho nên./ Thuở xưa khi Đức Chúa Giê-su chịu nạn/ thì trời đất động địa,/ núi non là đá vỡ ra tan tác/ như thương Chúa sinh nên muôn vật,/ phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao?/ Ấy máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con,/ mà con thấy Cha thương dường ấy,/ chẳng có khi dừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi/ vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha./ Ấy thật bởi tội chúng con/ cho nên Đức Chúa Giê-su xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy./ Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giê-su/ mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con.


Chúng con lạy dấu thánh chân tả Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con 


Chúng con lạy dấu thánh chân hữu Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con 


Chúng con lạy dấu thánh tay tả Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con 


Chúng con lạy dấu thánh tay hữu Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con 


Chúng con lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con

 

18. Đọc: Mẫu 5: LNGD Khi đọc kinh Giỗ

 

Cộng đoàn thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta, và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta chia sẻ cùng một niềm hy vọng.


1. Lạy Chúa, ÔBACE (...) là người thân thích đã lìa bỏ chúng con. Xin cho ÔBACE (...) được mau về với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


2. Xin Chúa thương tha mọi lỗi lầm mà ÔBACE (...) đã xúc phạm đến Chúa, vì những yếu đuối của loài người. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


3. Xin cho những việc tốt lành mà ÔBACE (...) đã làm, đem lại nhiều kết quả và còn được người khác tiếp tục cho sáng Danh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


4. Xin cho hình ảnh ÔBACE (...) được in sâu trong tâm hồn chúng con, và cho chúng con khi tưởng nhớ ÔBACE (...) chúng con càng được thêm gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


5. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ các anh chị em, con cháu (chắt…) của ÔBACE (...), bằng những ơn lành cần thiết. Chúng con cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã muốn con Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin hãy lấy lòng thương xót mà cho linh hồn ÔBACE (...) được nghỉ yên muôn đời. Xin Chúa cũng an ủi mọi người trong gia đình ÔBACE (...), đang hợp ý cầu nguyện trong ngày giỗ hôm nay. Xin cho họ được vững lòng trông cậy Chúa và đợi ngày gặp lại người thân yêu trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

 

19. Đọc: KINH CẦU XIN (KINH BỞI TRỜI)

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu./ Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm,/ cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi / thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng,/ xin tha phần phạt cho các linh hồn (…Linh hồn…) đã cầu nguyện hôm nay,/ hoặc còn giam nơi lửa luyện tội,/ thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra,/ mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước Thiên Đàng./ Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con./ Amen.

 

20. Đọc: KINH VỰC SÂU

 

Lạy Chúa/ con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa/ xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van/ Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin/ Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được/ Bởi Chúa hằng có lòng lành/ cùng vì lời Chúa phán hứa/ Con đã trông cậy Chúa/ Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy/ vì đã trông cậy Chúa/ Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời/ đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên/ vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng/ sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy/ Lạy Chúa/ xin ban cho các linh hồn (Linh hồn ...) được nghỉ ngơi đời đời/ và được sáng soi vô cùng/ Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn (Linh hồn ...) cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên.  Amen.

 

21. Cầu nguyện cho Ông bà Tổ tiên, Đọc: KINH LẠY CHA

 

A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./

B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con./ Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.

 

22. Đọc: KINH KÍNH MỪNG

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./

B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội,/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen. 

 

23. Đọc: KINH SÁNG DANH

 

A: Sáng danh Đức Chúa Cha,/ và Đức Chúa Con/ và Đức Chúa Thánh Thần./

B: Như đã có trước vô cùng/ và bây giờ/ và hằng có/ và đời đời chẳng cùng./ Amen.

 

24. Đọc: LỜI NGUYỆN CẦU HỒN

 

A: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,/ xin cho các Linh hồn (Linh hồn…) được lên chốn nghỉ ngơi/

B: hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen

 

25. Đọc: KINH CÁM ƠN

 

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng/ chẳng bỏ con,/ chẳng để con không đời đời,/ mà lại sinh ra con,/ cho con được làm người,/ cùng hằng gìn giữ con,/ hằng che chở con,/ lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người,/ chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con,/ lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời,/ cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa,/ và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) được mọi sự lành;/ lại cứu lấy con/ kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp./ Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng / cám ơn Đức Chúa Trời thế nào,/ thì con cũng hợp cùng các Thánh/ mà dâng cho Chúa con/ cùng cám ơn như vậy./ Amen.

 

26. Đọc: KINH TRÔNG CẬY

 

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,/ xin chở che/ chớ bỏ lời chúng con nguyện/ trong cơn gian nan thiếu thốn,/ Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng./

Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ./ Amen.

 

27. CÁC CÂU LẠY

 

Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Lạy Ông thánh Giuse/ là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.


(nếu có 1 vị Thánh trước mặt thì đọc thêm 3 lần):

Xướng: Thánh....

Đáp: Cầu cho chúng con.

 

28. Hát: Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn T. (anh em, chị em) qua chốn luyện hình...

Chuỗi mân côi điện tử

1 2 3

0

Bài hát: XIN CHÚA NGHE LỜI 

 

Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn T. (anh em, chị em) qua chốn luyện hình. Xin vì công nghịêp Đức Nữ Đồng Trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau (3lần).

 

29. Kết thúc: LÀM DẤU THÁNH GIÁ (KÉP)

 

Lạy Chúa chúng con,/ vì dấu Thánh Giá (+)/ xin chữa chúng con (+)/ cho khỏi kẻ thù (+)./ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần./ Amen.

 

37:16