GIỜ KINH ĐI KIỆU

GIỜ KINH ĐI KIỆU

GIỜ KINH ĐI KIỆU

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 206 lượt xem
Thời gian dự kiến:
GIỜ KINH ĐI KIỆU

1. Đọc: LÀM DẤU THÁNH GIÁ (ĐƠN)

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2. Hát: (1đoạn) Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứ

Bài hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 

 

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

 

ĐK: Nguyện xin Chúa ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người ban cho trí hồn con.  Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý.  Xa điều gian dối, luôn trung thành.

 

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

 

3. Đọc: KINH TIN

 

Lạy Chúa,/ con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng./ Con lại tin Đức Chúa Trời có Ba Ngôi,/ mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người / chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ./ Bấy nhiêu điều ấy / cùng các điều Hội Thánh dạy / thì con tin vững vàng / vì Chúa là Đấng thông minh/  và chân thật vô cùng / đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

 

4. Đọc: KINH CẬY

 

Lạy Chúa,/ con trông cậy vững vàng / vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu / thì Chúa sẽ ban cho con giữ đạo nên ở đời này,/ cho ngày sau được lên thiên đàng / xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời,/ vì Chúa là đấng phép tắc / và lòng lành vô cùng / đã phán hứa sự ấy / chẳng có lẽ nào sai được./ Amen.

 

5. Đọc: KINH KÍNH MẾN

 

Lạy Chúa,/ con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự,/ vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng,/ lại vì Chúa / thì con thương yêu người ta như mình con vậy./ Amen.

 

6. Đọc: KINH ĂN NĂN TỘI

 

Lạy Chúa,/ Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng./ Chúa đã dựng nên con,/ và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con,/ mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,/ thì con lo buồn đau đớn,/ cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự;/ con dốc lòng chừa cải,/ và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội / cùng làm việc đền tội cho xứng./ Amen.

 

7. Ông trưởng GK đọc: Lời dẫn (Kiệu rước Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta)


Lạy Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta. Là Thánh dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Là tiếng hô trong hoang địa: “Quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống!”


Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, long trọng mừng Lễ kính Sinh nhật của Người, Chúng con, toàn thể Giáo dân trong Giáo khu vui mừng khôn xiết, vì biết bao ơn lành mà Thánh nhân cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, nhất là cho các công việc của Giáo khu chúng con dâng lên Ngài mà cảm tạ Chúa. 


Hôm nay, cũng là lần đàu tiên chúng con được đón rước Ngài từ đây về Nguyện đường, mà dâng lên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh linh lời cảm tạ.


Xin Thánh Nhân nâng đỡ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, nhất là cho các gia đình trong giáo khu chúng con, cho các vị Ân nhân (của giáo khu) chúng con, người còn sống cũng như người đã qua đời, được muôn ơn lành hồn xác.


Xin Thánh nhân dọn tâm hồn chúng con và đồng hành cùng chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen

 

 

9. Đọc: KINH CẦU TRÁI TIM CHÚA GIÊSU


- Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.


Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.


Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con


Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con


Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con


Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con

 

- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng có đời đời.

Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ Ðồng Trinh.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực trọng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên Ðàng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là chốn phải hướng về thay thảy.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa Trời ngự.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho mọi người chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sống lại chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Ðức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.
Đáp: Thương xót chúng con


Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.
Đáp: Thương xót chúng con


Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.
Đáp: Tha tội chúng con.


Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.
Đáp: Nghe cho chúng con.


Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.
Đáp: Thương xót chúng con


Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Đáp: Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

 

Lời nguyện: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời,/ chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa,/ cùng những lời ngợi khen,/ và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội,/ mà nguôi cơn giận/ mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van./ Vì Ðức Giêsu Kitô Con Chúa,/ là Ðấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa/ và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng./ Amen.

 

9:16