GIỜ KINH VIẾNG XÁC

GIỜ KINH VIẾNG XÁC

GIỜ KINH VIẾNG XÁC

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 2742 lượt xem
GIỜ KINH VIẾNG XÁC
00: