GIỜ ĐỀN TẠ

GIỜ ĐỀN TẠ

GIỜ ĐỀN TẠ

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ 2/12-24-12: MÙA VỌNG 

✠ 8/12: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 3829 lượt xem
GIỜ ĐỀN TẠ
00: