GIỜ ĐỀN TẠ

GIỜ ĐỀN TẠ

GIỜ ĐỀN TẠ

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ NGÀY 21/01: THÁNH AGNÈS (INÊ) - TRINH NỮ, TỬ ĐẠO 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 1475 lượt xem
GIỜ ĐỀN TẠ
00: