BẢN XÉT MÌNH CHO TRẺ CON

BẢN XÉT MÌNH CHO TRẺ CON

BẢN XÉT MÌNH CHO TRẺ CON

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ 2/12-24-12: MÙA VỌNG 

Việt Nam
Cảm tạ
Tin tức | 1729 lượt xem
BẢN XÉT MÌNH CHO TRẺ CON

 

 

I. Thưa Cha con xưng những tội phạm đến Chúa:

- Con  bỏ đọc kinh tối sáng mỗi tuần…lần.

- Con  chuyện trò khi đọc kinh xem lễ…

- Con  ngủ gật trong buổi đọc kinh xem lễ…

- Con  bỏ đọc kinh lần hạt ngày lễ cả, lễ trọng…

- Con  bỏ xem lễ ngày lễ cả, ngày lễ trọng…

- Con  thề vặt…

- Con  kêu tên Chúa vô cớ…

 

II. Thưa Cha, con xưng những tội phạm đến cha mẹ anh em:

 - Con  giận hờn cha mẹ con…

 - Con  nói lời vô phép với cha mẹ…

 - Con  không vâng lời cha mẹ con…

 - Con  nói dối cha mẹ con…

 - Con  ăn cắp, ăn trộm của cha mẹ…

 - Con  giận hờn anh chị con…

 - Con  nói lời vô phép với anh chị con…

 - Con  không vâng lời anh chị con…

 - Con  đập đánh em út con…

 

III.  Thưa Cha, con xưng những tội phạm đến người ta:

- Con  giận hờn người ta…

- Con  chửi bới người ta…

- Con  nói hành sự xấu người ta…

- Con  bỏ vạ cho người ta…

- Con  đánh đập người ta…

- Con  ăn cắp, ăn trộm của người ta…

- Con  nói dối người ta…

- Con  làm thiệt hại cho người ta…

- Con  muốn cho người ta bị tai hại…

- Con  muốn ăn cắp của người ta…

 

IV. Thưa cha, con xưng những tội phạm đến mình con:

- Con  nhìn xem sự ô uế…

- Con  nói lời tục tĩu…

- Con  làm sự mất nết…

 

(Khi trẻ con xưng như vậy thì hỏi nó làm sự mất nết làm sao.  Nếu nó nói về một tội gì không phải là tội về điều răn thứ sáu, thì dạy cho nó biết tội ấy không phải là tội làm sự mất nết, đừng cắt nghĩa gì hơn nữa)