10/09/19 Lc 6,12-19: SUỐT ĐÊM, NGƯỜI CẦU NGUYỆN, NGƯỜI CHỌN MƯỜI HAI VỊ MÀ NGƯỜI GỌI LÀ TÔNG ĐỒ

10/09/19 Lc 6,12-19: SUỐT ĐÊM, NGƯỜI CẦU NGUYỆN, NGƯỜI CHỌN MƯỜI HAI VỊ MÀ NGƯỜI GỌI LÀ TÔNG ĐỒ

10/09/19 Lc 6,12-19: SUỐT ĐÊM, NGƯỜI CẦU NGUYỆN, NGƯỜI CHỌN MƯỜI HAI VỊ MÀ NGƯỜI GỌI LÀ TÔNG ĐỒ

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
LỜI CHÚA HẰNG NGÀY | 6022 lượt xem
Lc 6,12-19: SUỐT ĐÊM, NGƯỜI CẦU NGUYỆN, NGƯỜI CHỌN MƯỜI HAI VỊ MÀ NGƯỜI GỌI LÀ TÔNG ĐỒ


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.


Đó là Lời Chúa!
Thưa: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

 

Chúa Giê-su ra núi cầu nguyện và Ngài đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại và chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ. (Lc 6,12-13)


Suy niệm: Sau một đêm cầu nguyện thỉnh vấn ý Cha, Chúa Giê-su đã chọn lựa những người làm nền móng xây dựng Hội Thánh tiếp tục công việc cứu thế của người. Cách chọn lựa của Chúa thật nhiệm mầu. Căn cứ trên Thánh Kinh hoặc dựa vào truyền thống, chúng ta có thể biết được phần nào xuất xứ của nhóm Mười Hai này. Có người thuộc giới bình dân như Phê-rô, An-rê; có người giàu có và quen thân với hàng quyền quí như anh em nhà Giê-bê-đê; có người thuộc hàng trí thức như Ba-tô-lô-mê-ô; lại có người bị mang tiếng xấu như Mát-thêu. Để chọn các tông đồ, Ngài không dựa theo tiêu chuẩn nhân loại mà là theo thánh ý Chúa Cha. Suốt cuộc đời tại thế, Người không làm gì mà không tìm thánh ý Chúa Cha, cho dù ý Cha có ngược với ý muốn tự nhiên của con người.
Mời Bạn: Bạn cũng đang nối tiếp sứ mạng các tông đồ với tất cả sự độc đáo riêng biệt của bạn. Và người khác cũng thế. Điều cần thiết là nhìn nhận sự khác biệt của nhau để cùng nhau hướng về mục đích chung là xây dựng Hội Thánh. Chúng ta không làm tông đồ một mình, nhưng theo thánh ý Chúa và hiệp nhất với nhau trong một Hội Thánh.
Chia sẻ: Trong giáo xứ, bạn có đảm nhận việc tông đồ nào không? Bạn có biết kết hợp với Chúa và cộng tác với người khác để làm việc đó không?
Sống Lời Chúa: Luôn dành ít phút cầu nguyện trước khi bắt đầu ngày sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tìm kiếm, thực thi ý Chúa và luôn nỗ lực làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của con.