KINH VỀ CHÚA GIÊSU, ĐỨC CHÚA TRỜI

KINH VỀ CHÚA GIÊSU, ĐỨC CHÚA TRỜI

KINH VỀ CHÚA GIÊSU, ĐỨC CHÚA TRỜI

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

✠ 2/12-24-12: MÙA VỌNG 

Việt Nam
Cảm tạ