GIỜ KINH LÒNG THƯƠNG XÓT

GIỜ KINH LÒNG THƯƠNG XÓT

GIỜ KINH LÒNG THƯƠNG XÓT

x

✠ DOCKINH.COM KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY  

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN 

Việt Nam
Cảm tạ
Giờ cầu nguyện | 9136 lượt xem
Thời gian dự kiến:
GIỜ KINH LÒNG THƯƠNG XÓT

1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ (ĐƠN)

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2. Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.

Bài hát: NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT

 

Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.  
Chiều đồi núi Can-vê năm nào, Ngài chết treo thân thập tự. Ngài đã hiến dâng Máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương, chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. 

 

3. LỜI CHÚA

 

Lắng nghe Lời Chúa qua Thừa tác viên

......................................

hoặc đọc theo Bài đọc theo lịch phụng vụ trong:

GIỜ KINH MÂN CÔI

 

4. Đọc: KINH LẠY CHA

 

A: Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./

B: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con./ Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.

 

5. Đọc: KINH KÍNH MỪNG

 

A: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ./

B: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội,/ khi nay và trong giờ lâm tử./ Amen. 

 

6. Đọc: KINH TIN KÍNH

 

1.Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất./ 2.Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô/ là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi./ 3.Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai/ sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh;/ 4.Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô,/ chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá,/ chết và táng xác,/ 5.Xuống ngục tổ tông/ ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại/ 6.Lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng;/ 7.Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết./ 8.Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần./ 9.Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, /các Thánh thông công./ 10.Tôi tin phép tha tội./ 11.Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại./ 12.Tôi tin hằng sống vậy./ Amen.

 

7. Chuỗi thứ nhất: LẦN 10 HẠT CHUỖI THƯƠNG XÓT

Chuỗi mân côi điện tử

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

 

Hạt lớn đọc: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha, / Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha /là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,

Đáp:  để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

 

Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đáp:  xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

 

Kết 1 chục, đọc: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

 

8. Chuỗi thứ hai: LẦN 10 HẠT CHUỖI THƯƠNG XÓT

Chuỗi mân côi điện tử

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

 

Hạt lớn đọc: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha, / Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha /là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,

Đáp:  để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

 

Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đáp:  xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

 

Kết 1 chục, đọc: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

 

9. Chuỗi thứ ba: LẦN 10 HẠT CHUỖI THƯƠNG XÓT

Chuỗi mân côi điện tử

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

 

Hạt lớn đọc: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha, / Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha /là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,

Đáp:  để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

 

Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đáp:  xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

 

Kết 1 chục, đọc: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

 

10. Chuỗi thứ tư: LẦN 10 HẠT CHUỖI THƯƠNG XÓT

Chuỗi mân côi điện tử

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

 

Hạt lớn đọc: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha, / Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha /là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,

Đáp:  để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

 

Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đáp:  xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

 

Kết 1 chục, đọc: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

 

11. Chuỗi thứ năm: LẦN 10 HẠT CHUỖI THƯƠNG XÓT

Chuỗi mân côi điện tử

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

 

Hạt lớn đọc: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha, / Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha /là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,

Đáp:  để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

 

Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đáp:  xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

 

Kết 1 chục, đọc: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

 

12. KINH KẾT THÚC 5 CHỤC CHUỖI THƯƠNG XÓT

Chuỗi mân côi điện tử

1 2 3

0

 

Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:

 

(3 lần) Xướng: Lạy Đấng Chí Thánh,/ là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu,/

Đáp:  Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 

 

13. Nếu đúng 3h chiều thì đọc: KINH LẠY CHÚA GIÊSU NGUỒN MẠCH LÒNG THƯƠNG XÓT (vào lúc 3h chiều)

 

Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng,/ nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn,/ và cả một đại dương Lòng Chúa Thương Xót được mở ra cho toàn thế giới./ Ôi,/ nguồn mạch sự sống là Lòng Thương Xót khôn dò,/ xin hãy bao trùm toàn thế giới / và trút hết toàn thân Ngài trên chúng con./

 

- Nếu không vào 3h chiều thì đọc: Lạy Đấng Chí Thánh,/ là Thiên Chúa Toàn Năng - Hằng Hữu,/ xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần)

 

14. KINH KÍNH LẠY MÁU VÀ NƯỚC

Chuỗi mân côi điện tử

1 2 3

0

 

(3 lần) Xướng: Kính lạy Máu và Nước tuôn ra từ Thánh Tâm Chúa Giêsu / là nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót chúng con,/

Đáp:   Con tín thác vào Chúa!

 

15. KINH CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi con to lớn/ và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha,/ bởi vì Cha là Đấng xót thương./ Từ xưa tới nay,/ chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.
Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha không bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương Xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu,/ Con Cha đã bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác”.
Lạy Chúa Giêsu,/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc,/ Chúa là Thiên Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự an bình trong những giây phút buồn phiền/  giữa biển hoang mang nghi ngại./ Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./ Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc./ Chúa biết sự yếu mềm của chúng con,/ và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con./ Amen.

 

16. KINH LỜI TẬN HIẾN VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con./ Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất Thánh,/ Mẹ Chúa./
Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Thương Xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./ Amen.

 

17. Đọc: KINH DÂNG LÊN CHÚA CHA MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU

 

Lạy Cha hằng hữu,/ con dâng lên Cha/ máu rất châu báu của Chúa Giê-su con Cha,/ cùng hiệp thông với các Thánh lễ Misa trong Giáo hội/ dâng trong khắp Hoàn Cầu trong ngày hôm nay,/ để chỉ cho các Linh hồn lành thánh bị giam cầm trong lửa luyện tội,/ và cầu cho: Kẻ có tội khắp nơi,…/ Kẻ có tội trong Giáo hội,…/ Trong quê hương con,/ trong nơi con ở,/ và trong chính gia đình con./ Amen

 

Kinh Chúa Giê-su dạy Thánh nữ Giêtruđê (Mỗi lần đọc kinh này cứu được 1.000 linh hồn)

 

18. Đứng đọc: LỜI NGUYỆN CẦU HỒN

 

A: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,/ xin cho các Linh hồn (Linh hồn…) được lên chốn nghỉ ngơi/

B: hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen

 

19. KINH CẦU XIN (KINH BỞI TRỜI)

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu./ Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm,/ cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi / thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng,/ xin tha phần phạt cho các linh hồn (…Linh hồn…) đã cầu nguyện hôm nay,/ hoặc còn giam nơi lửa luyện tội,/ thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra,/ mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước Thiên Đàng./ Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con./ Amen.

 

20. KINH VỰC SÂU

 

Lạy Chúa/ con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa/ xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van/ Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin/ Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được/ Bởi Chúa hằng có lòng lành/ cùng vì lời Chúa phán hứa/ Con đã trông cậy Chúa/ Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy/ vì đã trông cậy Chúa/ Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời/ đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên/ vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng/ sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy/ Lạy Chúa/ xin ban cho các linh hồn (Linh hồn ...) được nghỉ ngơi đời đời/ và được sáng soi vô cùng/ Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn (Linh hồn ...) cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên.  Amen.

 

21. KINH LẠY ƠN CẦU CHO CÁC LINH HỒN

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ Chúa đã phán dạy rằng:/ "Bay hãy xin thì bay sẽ được"./ Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng,/ thương đến các linh hồn nơi luyện tội./ Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van,/ cho linh hồn ông bà,/ cha mẹ,/ anh em,/ bạn hữu con./ Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào./ Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên./ Amen.

 

22. KINH TRÔNG CẬY

 

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,/ xin chở che/ chớ bỏ lời chúng con nguyện/ trong cơn gian nan thiếu thốn,/ Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng./

Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ./ Amen.

 

23. Hát: Đoàn con đến đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Được yêu mến Cha.

Bài hát: NGUYỆN YÊU CHÚA

 

1. Đoàn con đến đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Được yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.

 

ĐK: Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son cho đến khi nào ly thoát khỏi cuộc đời, về cùng Cha hưởng vinh  phúc trên trời.

 

2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần, giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình yên và soi lối cho bao đoàn chiên lầm, đồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền.

 

24. LÀM DẤU THÁNH GIÁ (KÉP)

 

Lạy Chúa chúng con,/ vì dấu Thánh Giá (+)/ xin chữa chúng con (+)/ cho khỏi kẻ thù (+)./ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần./ Amen.

 

20:12